AVR&D a ETCS - zkoušky stacionárních ETCS zařízení

Ověření funkčních vlastností stacionárních ETCS zařízení je nedílnou součástí služeb AV R&D. Na zařízení jsou aplikovány vývojové a typové zkoušky v oblasti zatížení vibracemi a rázy, dále zatížení teplotní (dle norem), nebo dle požadavků vývoje, či měřených dat.

Zkoušky prototypů soustavy: držák a balíza, umožňují vývojovým pracovníkům získat v krátkém čase zpětnou vazbu z chování prvků umístněných na železniční infrastruktuře. Výsledky zkoušek také slouží pro účely schvalování stacionárních prvků do provozu.

V AV R&D se také zabýváme realizací kombinace zátěžných stavů vibrací, rázů a společně s teplotním zatížením za studena a za tepla v rozsahu od -40°C až do +120°C. Dále také zajišťujeme měření vlastních frekvencí a vibrací zařízení ETCS, které jsou aplikované na vozidlech a v infrastruktuře.

Všechny tyto zkoušky realizujeme v rozsahu akreditace zkušebního centra.