InnoTrans 2022

AV R&D se ve dnech 20. - 23. září zúčastnilo veletrhu InnoTrans 2022 v Berlíně.

Po navrácení největšího železničního veletrhu a díky společné expozici ACRI, mohla naše společnost navázat nové kontakty a rozvíjet již běžící projekty. AV R&D, s.r.o., představilo nejen služby v oblasti vývoje kolejových vozidel, ale i speciální zkušební zařízení pro oblast zkoušek lepených spojů. Děkujeme všem partnerům a návštěvníkům naší expozice a věříme, že takto koncipovaná setkání vedou k úspěšným B2B aktivitám.

Děkujeme za Vaši návštěvu a těšíme se na další spolupráci.