Certifikace DIN 6701-02:2015
z oblasti lepení, lepených spojů a lepených konstrukcí


Již od roku 2018 jsme držiteli certifikace DIN 6701-02:2015 s pravidelnou obnovou.
Tato norma platí pro lepení a těsnění lepených spojů při výrobě a opravách kolejových vozidel a jejich komponenty. Specifikuje obecné definice a základní požadavky na jakékoli lepicí a těsnící práce. Specifikuje také požadavky, které musí dodavatelé splnit.Týká se zejména

 • výroby,
 • oprav,
 • zabezpečování jakosti kolejových vozidel a jejich součástí.

Vztahuje se také na:
 • výrobu izolačních zasklení s použitím lepidel a těsnících materiálů,
 • výroba lepených sestav s použitím lepidel a těsnících materiálů (např. lepené sendvičové panely).

Tato norma neplatí pro:
 • výrobu vrstveného bezpečnostního skla,
 • zajištění spojovacích prvků pomocí lepidel,
 • výroba vulkanizátů,
 • výroba překližky,
 • výroba plastových komponentů vyztužených vlákny a laminace komponentů (např. CFRP, GFRP),
 • odlévání sestav elektronických součástek pomocí lepidla bez jakýchkoliv mechanických požadavků na pevnost spoje.


KLASIFIKACE LEPENÝCH SPOJŮ, do které spadá AV R&D

Třída: A1


Popis:

 • Lepené spoje kolejových vozidel a dílů kolejových vozidel s vysokým požadavkem na bezpečnost

Definice požadavků na bezpečnost:

 • Vysoký požadavek na bezpečnost
 • Selhání lepeného spoje vede k neodvratnému nebezpečí ohrožení života nebo k ohrožení spolehlivého provozu kolejových vozidel.