TATRA TRUCKS - TATRA FORCEVývoj mechanické konstrukce nové kabiny nákladního vozidla s variantním provedením střech.
Vývoj mechanické konstrukce skeletu kabiny, vnějšího opláštění a integrace vybavení vozidla. Byl proveden návrh a integrace výrobních technologií vhodných pro unifikaci konstrukčního provedení kabiny.
Projekt realizován od fáze studie proveditelnosti přes koncepční a detailní návrh mechanické konstrukce, včetně výrobní dokumentace. V rámci projektu byly realizované návrhové a kontrolní simulace, jako podpora mechanické konstrukce. Součástí projektu byla i dodávka prototypu a asistence při ověřovacích zkouškách kabiny.