Poučení o zpracování osobních údajů ve firmě AV R&D, s.r.o.


V souladu s článkem 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“)


Jak nás můžete kontaktovat

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování Vašich osobních údajů nebo v případě žádosti o změnu zpracování v souladu s Vašimi právy nás můžete kontaktovat zde:
Adresa: Kvítková 668, Zlín 76001
Telefon: +420 576 000 111
E-mail: info@avrnd.cz

Platnost dokumentu
Tento dokument nemá definované omezení doby platnosti. Případné změny a rozšíření, respektující aktuální právní předpisy, budou vždy zapracovány do nové verze dokumentu, která nahradí tu přecházející. Aktuální znění dokumentu je vždy veřejně přístupné na internetových stránkách správce.