Měření a zkoušky

Přirozená integrace zkoušek do vývojového procesu, včetně implementace vysoce expertních analýz a vyhodnocení výsledků umožňuje:

správně definovat požadavky zadání,
potvrdit správný směr vývoje výrobku,
zvýšit jistotu dosažení výkonových a normativních předpokladů,
potvrdit správnost procesu výroby výrobku.


Rozsah poskytovaných služeb

Statické a dynamické zkoušky
Zkoušky vibrací
Zkoušky hluku
Zkoušky deformací a napjatosti (tensometrie)
Experimentální modální analýzy
Analýzy a vyhodnocení signálu

Zkoušky životnosti komponent a celků

Vibrační zkoušky standartní
Akcelerované vibrační zkoušky

Zkoušky proudění

Analýzy odporu proudění