POLITIKA KVALITY

Naší vizí je být vyhledávanou společností, která vysokou kvalitou poskytovaných specifických odborných služeb a inovativním řešením dodávaných výrobků vytváří pro své zákazníky přidanou hodnotu, podporující trvalou schopnost inovace výrobků zákazníků.

1. Nabídka služeb a spolupráce se zákazníkem.

AV R&D je přední česká společnost orientovaná na vývoj výrobků ve strojírenství. Poskytujeme služby v oblasti vývoje, konstrukce, technických výpočtů, zkoušek a měření. Jsme dodavatelem speciálních zkušebních zařízení. Naším cílem je poskytovat partnerům technickou podporu při řešeních zajištující trvalou inovaci výrobků. Naše přidaná hodnota je v dlouholetých, multioborových zkušenostech a v certifikovaných kompetencích.

2. Vztah k pracovníkům.

Základem kvality služeb je nejen odbornost pracovníků a její zvyšování, ale také pracovní prostředí a podmínky. Společnost si váží svých zaměstnanců a vytváří pro ně příjemné pracovní podmínky, možnost dalšího odborného a osobního růstu tak, aby zaměstnání v ní bylo prestižní záležitostí. Kvalita služeb je zajištěna vysokou odborností, současně praxí a lidským přístupem našich pracovníků a externích spolupracovníků k zákazníkovi a jeho zaměstnancům.3. Spolupráce s dodavateli.

Vysoké standardy v oblasti kvality vyžadujeme i od našich dodavatelů. Preferujeme dlouhodobé vzájemně výhodné vztahy založené na spolupráci, serióznosti a spolehlivosti.4. Odpovědnost vedení.

Vedení společnosti je ostatním pracovníkům příkladem při uskutečňování veškerých činností. V rámci svých činností propagujeme shodu s požadavky ČSN EN ISO 9001.


Certificate of Registration ISO 9001:2015