DOTAČNÍ PROGRAMY

V rámci dotačního programu OPPIK Potenciál Výzva III. byly pořízeny níže uvedené technologie k elektrodynamickému shakeru:

Kluzný stůl a expander vibrační plochy
SW replikace časového záznamu
RD kontrolér s aplikací pro Internet of Things
Switch
Teplotní box k vibrační komořeV návaznosti na pořízení uvedených technologií došlo k

rozšíření nabídky zkoušek komponent a celků ve vertikální rovině o zkoušky v horizontální rovině s možností polohování měřených objektů vůči zemské tíži a tím získání možnosti provádění zkoušek ve třech osách (vertikální, longitudální a laterální vibrace),
umožnění replikace záznamu reálných naměřených dat do řídicího signálu pro vibrační testy ,
umožnění vzdáleného řízení a kontroly zkušebních technologií testujících provozní zatížení v laboratorních podmínkách v průběhu celého zkušebního procesu,
umožnění předávání on-line dat z testování mezi fází konstrukce a simulace výrobků do fáze testování prototypů a zpět,
rozšíření nabídky zkoušek komponent a celků o zkoušky při teplotách v rozsahu -50°C až +120°C (oproti původně očekávanému minimálnímu rozsahu -30°C až +90°C).

Účelem projektu bylo rozšíření / založení infrastruktury pro výzkum a vývoj.
K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby.

Bližší informace: Ing. Vladimír Hoferek, tel: 576 000 111