KONSTRUKCE

Vývojový proces společnosti AV R&D, s.r.o. je realizovaný od konceptu až po dodání prototypů, s vysokou mírou zkušeností z realizovaných multi-oborových projektů.


ANALÝZY A SIMULACE

Přirozená integrace technických výpočtů do vývojového procesu, včetně implementace vysoce expertních analýz a simulací.

Měření a zkoušky

Přirozená integrace zkoušek do vývojového procesu, včetně implementace vysoce expertních analýz a vyhodnocení výsledků.

Prototypy a zkušební zařízení

Výroba prototypu a speciálního zkušebního zařízení je nedílnou součástí vývojového procesu, která následně umožní ověřit reálné vlastnosti a chování nového výrobku.

Pozorně vnímáme požadavky našich zákazníků a přinášíme jim řešení, připravené přesně pro jejich potřeby.

Inovace a proaktivita jsou naším motorem. Vždy hledáme pro naše zákazníky řešení s nejvyšší přidanou hodnotou.

Naše multioborové zkušenosti ve strojírenství, množství referencí a nejvyšší stupeň certifikací je pro naše zákazníky garancí kvality a spolehlivosti.

Při naší práci vyznáváme princip partnerství spíše než vztah odběratel - dodavatel. 

AV R&D, s.r.o. 

AV R&D je přední česká společnost orientovaná na vývoj výrobků ve strojírenství. Poskytujeme služby v oblasti vývoje, konstrukce, technických výpočtů, zkoušek a měření. Jsme dodavatelem speciálních zkušebních zařízení. 

Naším cílem je poskytovat partnerům technickou podporu při řešeních zajištující trvalou inovaci výrobků. Naše přidaná hodnota je v dlouholetých, multioborových zkušenostech a v certifikovaných kompetencích.