Vývojové a konstrukční služby

Vývojový proces společnosti AV R&D, s.r.o. je realizovaný od konceptu až po dodání prototypů, s vysokou mírou zkušeností z realizovaných multi-oborových projektů.


Vývoj a konstrukce

Vývoj konceptu
Studie proveditelnosti
Koncepční studie
Ergonomické studie
Návrhy průmyslového designu
Vývoj konceptu ve více variantách
Implementace průmyslového designu do 3D
Návrhové technické výpočty, analýzy a simulace
Zkoušky a testování pro definici zátěžných stavů výrobku a jeho ověření

Detailní konstrukce

Detailní konstrukce sestav, podsestav výrobku a dílů výrobku
Propracování konstrukce ve více variantách
Návrhové a kontrolní výpočty, analýzy a simulace
Optimalizace chování výrobku v provozních podmínkách

Výrobní dokumentace

Tvorba výkresové dokumentace dle průmyslových standardů
Vydání kusovníků
Tvorba manuálů, katalogů náhradních dílů, montážních a servisních návodů a návodů k obsluze