Teplotní box AV 33

Společnost AV R&D, s.r.o. rozšířila portfolio svých služeb v oblasti zkušebnictví.


Stávající výkonný elektrodynamický shaker LE-1216 s kluzným stolem byl rozšířen o teplotní box AV33 pro vibrační zkoušky.
Teplotní box má objem 3,3 m3 s vnitřními rozměry 1400x1700x1400 mm.Akvizicí této technologie se významně rozšíří možnosti rekonstrukce provozního namáhání, kdy vibrační zkoušky materiálů i dílů, budou díky teplotnímu boxu vystaveny reálným i extrémním teplotním zatížením. Prostřednictvím tohoto boxu, je možné měnit teplotní podmínky vibračních zkoušek v rozsahu -50 ÷ 120°C, realizovaných metodou SWEPT SINE a MULTISINE.
Teplotní box byl vyvinut společností AV R&D a jeho modulární skladba umožňuje dodání této technologie do laboratoří zkušebních center vývojových institucí a výrobních závodů.