Oznámení o organizačních změnách

Ve Zlíně dne 3. 11. 2016

Vážení obchodní partneři,

dovolujeme si Vás informovat o organizačních změnách, které nastávají v naší společnosti a budou postupně probíhat s předpokladem završení k 1.1. 2017.

Podstatou těchto změn je převod souboru činností v oblasti vývojových a konstrukčních služeb (R&D) ze společnosti AV ENGINEERING, a.s. do nové dceřiné společnosti AV R&D, s.r.o. s cílem využití veškerého rozvojového potenciálu této aktivity při současném využití synergických efektů v rámci skupiny spřízněných společností.
Nová společnost převezme v plném rozsahu činnosti, záměry a know-how společnosti AV ENGINEERING, a.s. v oblasti poskytování konstrukčních a vývojových služeb (podnikatelské, obchodní i výzkumně-vývojové) a bude plynule pokračovat a naplňovat dosavadní podnikatelské cíle v rámci skupiny AV ENGINEERING, a.s.

Zaměstnanci společnosti AV ENGINEERING, a.s. zařazení v divizi zabývající se poskytováním vývojových a konstrukčních služeb přejdou do nové společnosti AV R&D, s.r.o. Nová společnost bude připravena převzít plnění existujících smluv v oblasti konstrukčních a vývojových služeb za nezměněných podmínek a termínů; v této souvislosti si dovolíme Vás v brzké době kontaktovat.

Výkonným ředitelem společnosti AV R&D, s.r.o. se stane současný ředitel divize R&D společnosti AV ENGINEERING, a.s. pan
Ing. Jaroslav Malý.

Dovolujeme si Vás zdvořile požádat, abyste do Vašich informačních systémů zavedli následující identifikační údaje nové společnosti AV R&D, s.r.o.:

Obchodní firma: AV R&D, s.r.o.
Sídlo: Kvítková 668, 760 01 Zlín
IČ: 04799984
DIČ: CZ04799984


Ing. Vladimír Hoferek
předseda představenstva
AV ENGINEERING, a.s.