ETCS aplikace - úspěšně pokračující spolupráce AŽD Praha s.r.o. a AV R&D s. r. o.


AV R&D s.r.o. úspěšně dokončilo mechanickou konstrukci aplikace mobilního ETCS vozidel realizovaných společností AŽD Praha s.r.o.


Na základě této spolupráce proběhlo zaměření dalšího vozidla 841.2 , které po „bohemizaci“ bude také osazeno prvky ETCS v roce 2024.