Obhájili jsme bez připomínek recertifikační audit systému řízení kvality ISO 9001:2015


Dne 6. 12. 2022 v naší firmě AV R&D proběhl recertifikační audit systému řízení jakosti, který představoval důkladné a detailní prověření funkčnosti systému v celém rozsahu požadavků norem ISO 9001.

Závěry z auditu byly bez připomínek a lze konstatovat, že náš systém řízení kvality je správně implementován a je plně funkční.