Rozšíření akreditace zkušebního centra dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018


K 15. 3. 2021 byl úspěšně dokončen proces rozšíření Akreditace zkušebního centra dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Rozšíření pro zkoušky drážních zařízení dle ČSN EN 50125-3

Rozsah akreditace:
• Zkoušky odolnosti životnosti a funkčních vlastností vibracemi
• Zkoušky odolnosti a funkčních vlastností vlivem tepla nebo chladu
• Měření a analýzy vibrací