Dozorový audit dle normy DIN 6701-2 2015 (EN 17 460 a DIN 2304)


Dne 31.1.2023 proběhl dozorový audit dle normy DIN 6701 (Lepení spojovaných dílů, tmelení a konzervování při výrobě a opravách kolejových vozidel a jejich dílů), který jsme obhájili bez neshod a připomínek.

Prokázáním dodržování požadavků normy DIN 6701(EN 17 460 a DIN 2304) a jejích souvisejících předpisů je nástrojem pro zajištění systému řízení procesu lepení při návrhu a výrobě kolejových vozidel a jejich dílů.