SERVIS ZAŘÍZENÍ vs. OBDOBÍ KRIZE

V období pandemické krize COVID-19 využíváme v AV R&D pro vzdálený servis zkušebních zařízení a podporu kolegů při jejich činnostech technologii Vuforia Chalk. Tato technologie umožňuje nejenom vzdálenou pomoc servisního technika v průběhu identifikace a odstranění poruchy od interního experta, ale i automatický záznam komunikace na obrazovce mobilního zařízení pro možnost přehrát si servisní instrukce zpětně, či dokladovat servisní zásah. Více ve videu níže.