Od vizualizace až po komponentní zkoušky

I v roce 2020 AV R&D úspěšně pokračuje v nastavené strategii komplexního vývoje kolejových vozidel. Podílí se na celé řadě projektů z oblasti transportní techniky od vizualizace přes návrh konstrukčního řešení až po komponentní zkoušky.

Vizualizace jsou realizovány v úzké synergii s design ateliérem Lukáše Tanečka s návazností na funkční design a implementaci multioborových znalostí specialistů AV R&D.

Nově jsou do vývoje integrovány prvky kompozitních materiálů se zahrnutím standardů a požadavků kolejové dopravy. Standardem řešení AV (Added Value) jsou také návrhy a analýzy konstrukcí z oblasti lepení a svařování, jako základ konstrukčního návrhu a jeho posouzení výpočtem a zkouškami.