Úspěšný reakreditační audit ČIA


Po třech letech jsme absolvovali reakreditační audit vedený ČIA Českého institutu pro akreditaci. Tento audit musí AV R&D, s.r.o. (akreditovaná zkušební laboratoř) pravidelně absolvovat z důvodu prověření plnění požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, podle které jsou tyto laboratoře akreditovány.

Reakreditační audit ČIA se obešel bez neshod a příležitostí ke zlepšování.

V rámci reakreditačního auditu jsme rozšířili zkoušky v rozsahu akreditace o měření fyzikálních veličin (síla, dráha, rychlost, tlak, teplota, otáčky, hluk a úhel) a elektrických veličin (napětí, proud, odpor a frekvence).