AV R&D, s.r.o.

AV R&D je přední česká společnost orientovaná na vývoj výrobků ve strojírenství.

Poskytujeme služby v oblasti vývoje, konstrukce, technických výpočtů, zkoušek a měření.
Jsme dodavatelem speciálních zkušebních zařízení.

Naším cílem je poskytovat partnerům technickou podporu při řešeních zajištující trvalou inovaci výrobků. Naše přidaná hodnota je v dlouholetých, multioborových zkušenostech, v množství referencí a v certifikovaných kompetencích.

Vize

Naší vizí je být vyhledávanou společností, která vysokou kvalitou služeb a inovativních řešení vytváří pro své zákazníky přidanou hodnotu, spočívající v trvalé schopnosti inovace vlastních výrobků.


Certifikace

AV R&D Svářecí inženýr - IWE EN 15085 CL1-D – certifikace z oblasti svařování a svařovaných konstrukcí; základ pro konstrukční návrh a jeho posouzení simulací a zkouškou.
AV R&D Lepící inženýr - DIN 6701-2:2015 (EN 17 460, EN ISO 21 368 a DIN 2304-1) - certifikace z oblasti lepení a lepených konstrukcí; základ pro konstrukční návrh a jeho posouzení simulací a zkouškou.
AV R&D Elektrotechnik dle vyhlášky č. 50/1978 Sb.:
  • § 6 vyhl. – činností pracovníka znalého s vyšší kvalifikací pro samostatnou činnost na zařízení s napětím do 1000 V v objektech třídy A, včetně hromosvodů,
  • § 8 vyhl. – řízení činnosti na elektrických zařízeních do 1000 V v prostorech třídy A,
  • § 10 vyhl. – samostatným projektováním na elektrických zařízeních do 1000 V v prostorech třídy A

ISO 9001:2015 - číslo certifikátu 18334-Q15-001, předmět certifikace: Vývojové služby ve strojírenství. Vývoj a dodávka zkušebních stavů a prototypů. Zkušebnictví.
ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, rozsah udělené akreditace: Vibrační a teplotní zkoušky komponent a zařízení. Měření vibrací na strojích a zřízení v provozu. Tenzometrie (návrhy, aplikace, měření, analýzy a predikce životnosti). Měření fyzikálních veličin (síla, dráha, rychlost, tlak, teplota, otáčky, hluk a úhel) a elektrických veličin( napětí, proud, odpor a frekvence).
ENX TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange)
Na základech mezinárodní normy ISO 27001, která byla přizpůsobena požadavkům automobilového průmyslu, vznikl standard TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange). Za jeho vývojem stojí německá asociace automobilového průmyslu VDA (Verband der Automobilindustrie). Ta stanovila hodnotící kritéria a certifikační pravidla ve spolupráci se sdružením evropského automobilového průmyslu: European Network Exchange (ENX).

Pro AV R&D, s.r.o. má důvěrnost, dostupnost a integrita informací velkou hodnotu. Přijali jsme rozsáhlá opatření na ochranu [citlivých a/nebo důvěrných] informací. Proto se řídíme katalogem otázek informační bezpečnosti Německé asociace automobilového průmyslu (VDA ISA). Posouzení provedl poskytovatel auditu, v tomto případě poskytovatel auditu TISAX BUREAU VERITAS.

Výsledek lze získat výhradně na portálu ENX: https://portal.enx.com/en-US/TISAX/tisaxassessmentresults.

ID oboru: S2PZZM
ID posouzení: AV37AL-1


Členství
Historie společnosti

Naše historie sahá do roku 1995, kdy došlo k založení divize R&D ve společnosti AV ENGINEERING, a.s. V průběhu roku 2016 došlo k převedení všech aktivit R&D do samostatné dceřiné společnosti AV R&D, s.r.o. Nová společnost převzala v plném rozsahu činnosti, záměry a know-how společnosti AV ENGINEERING, a.s. v oblasti poskytování konstrukčních a vývojových služeb (podnikatelské, obchodní i výzkumně-vývojové) a plynule pokračuje a naplňuje dosavadní podnikatelské cíle v rámci skupiny AV ENGINEERING.

2021 AV R&D úspěšně dokončili proces rozšíření Akreditace zkušebního centra dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 a také obnovili certifikaci DIN 6701.
2020 AV R&D získali certifikaci ENX TISAX (Trusted Information Security Assessment Exchange).
2019 AV R&D akreditovali zkušební cetnrum dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.
2017 Komplexní aktivity R&D jsou převedeny do dceřiné společnosti AV R&D, s.r.o.
2016 AV ENGINEERING realizuje projektu kabina TATRA TRUCKS.
2015 AV ENGINEERING je první společnost v ČR, která používá metodu Multsine při akcelerovaných zkouškách životnosti výrobků.
2014 AV ENGINEERING realizuje projekt tramvaje pro ŠKODA TRANSPORTATION.
2013 AV ENGINEERING realizuje projekt multioperabilního kontejneru PANAV.
2012 AV ENGINEERING úspěšně realizuje projekt závodního vozu VW POLO WRC.
2011 AV ENGINEERING realizuje vývoj nového designu lokomotiv pro společnost CZ LOKO.
2010 AV ENGINEERING úspěšně realizuje projekt závodního vozu ŠKODA FABIA S2000.
2009 AV ENGINEERING se stává členem ACRI (Asociace podniků českého železničního průmyslu).
2008 Provozní zkoušky, měření a testování se stávají přirozenou součástí procesu vývoje výrobků v AV ENGINEERING.
2007 AV ENGINEERING implementuje projektové řízení jako standardní nástroj řízení vývojových zakázek.
2006 Plnohodnotné začlenění PLM produktů společnosti PTC® na bázi systému Windchill® do obchodní linie AV ENGINEERING.
2005 AV ENGINEERING se stává nejúspěšnějším Value Added Resellerem (VAR) společnosti PTC® v teritoriu EE. Získává status Maintenance Services Provider pro produkty PTC® a Platinum VAR.
2004 Spektrum poskytovaných analýz a simulací je doplněno o oblast CFD analýz (proudění tekutin a plynů).
2003 AV ENGINEERING rozšiřuje své působení v oblasti vývoje a konstrukce výrobních linek, manipulátorů, měřících a kontrolních přípravků.
2001 Prohloubení expertízy v oblasti CAE analýz a simulací (návrhy a optimalizace světelných systémů, toleranční analýzy CETOL™, simulace procesu tváření apod.).
2000 Vývojové a konstrukční služby se stávají strategickou komponentou v produktové linii.
1997 Založení oddělení Technické výpočty s jasným odhodláním poskytovat zákazníkům komplexní podporu při vývoji jejich výrobků zahrnující speciální a expertní činnosti v oblasti analýz a simulací virtuálních prototypů.
1995 Založení divize Engineering se stává logickým krokem v postupném rozšiřování obchodní linie AV ENGINEERING, a to v oblasti přímé podpory vývoje výrobků u zákazníků s orientací na automobilový průmysl a další odvětví.
1993 Vznik mateřské společnosti AV ENGINEERING, a.s.