Analýzy a simulace

Přirozená integrace technických výpočtů do vývojového procesu, včetně implementace vysoce expertních analýz a simulací umožňuje:
redukovat počet vývojových iterací
snížit náklady související s výrobou a zkouškami velkého množství prototypů,
zkracovat časy vývojových projektů našich partnerůStatické a dynamické analýzy

Lineární a nelineární analýzy
Kontaktní úlohy
Plasticita a velké deformace
Simulace tváření kovů (objemové, plošné)
Analýzy chování elastomerů
Simulace zkoušek (funkční, pádové, destrukční)
Modální analýzy a dynamické analýzy vibrací

Analýzy a syntézy mechanismů

Analýzy kinematiky, statiky a dynamiky
Syntéza vaček
Syntéza vedení

Kinematické analýzy vozidel

Analýza a optimalizace kinematiky automobilů
Vyhodnocení životnosti

Tvárný lom
Únavový lom
Křehký lom
Šíření trhlin
Životnost konstrukcí

Analýzy optických systémů

Návrhy a analýzy osvětlení a rozvodu světla (světlovodiče, podsvícení)
Návrhy a analýzy světelných zdrojů (zářivky, žárovky, LED apod.)
Kolorimetrie – vyhodnocení barvy zdroje/součásti

CFD analýzy

Analýzy proudění kapalin a plynů
Návrhy geometrie a jejich optimalizace
Posouzení geometrie z pohledu rychlosti proudění, tlaku, teploty a vyvozených sil
Teplotní analýzy


Analýzy ustálených a transientních teplotních stavů