CZ LOKO / Lokomotiva řady 753.6


Vývoj mechanické konstrukce kabiny, stanoviště, bočnic a střechy lokomotivy.
Návrh a integrace nového designu skříně a různých variant kabiny vozidla.
Projekt byl realizován od fáze návrhu designu přes konstrukci, výrobní dokumentaci, simulace a zkoušky, až po asistenci při výrobě prototypu.