CZ LOKO - DJNDTNová vozová defektoskopická jednotka nedestruktivních technologií - DJNDT
Vývoj mechanické konstrukce skříně vozidla jednotky
Vývoj mechanické konstrukce vnitřního vybavení vozidla jednotky
Vývoj mechanické konstrukce integrace měřící technologie vozidla jednotky

AV R&D provedl návrh a integrace měřících technologií speciálního kolejového vozidla.
Projekt realizován od fáze konceptu přes detailní návrh mechanické konstrukce, včetně výrobní dokumentace. V rámci projektu byly realizované návrhové a kontrolní simulace, jako podpora mechanické konstrukce. Součástí projektu byla asistence při stavbě prototypu a ověřovacích zkouškách zkušebních technologií.