ŠKODA TRANSPORTATION - Tramvaj FORCITY CLASSIC KONYAVývoj mechanické konstrukce pětičlánkové obousměrné nízkopodlažní tramvaje pro trakční i alternativní bateriový pohon.
Vývoj mechanické konstrukce hrubé stavby skříně, vnitřního a vnějšího opláštění a vybavení vozidla.
Projekt byl realizován od fáze návrhu mechanické konstrukce až po finální výrobní dokumentaci. Součástí projektu byly také návrhové a kontrolní simulace pro podporu konstrukce a asistence při výrobě prototypu.