NI Automotive Forum

Společnost AV R&D se aktivně účastní konference NI Automotive Forum 2018 v Praze. Zástupce společnosti pan Petr Dítě bude mít od 9:45 hodin přednášku na téma „Přínosy technologie IoT pro testování v automobilovém průmyslu“.

Přijďte se dozvědět více o dalším vývoji v oblasti automobilového průmyslu.

Těšíme se na Vaši návštěvu.