InnoTrans 2018

Ve dnech 18. - 21. září 2018 se AV R&D zúčastní veletrhu InnoTrans 2018 v Berlíně.


Vážení zákazníci a obchodní přátelé,
rádi se s Vámi setkáme na stánku společnosti AV R&D v hale 9, stánek 302, kde bude možné seznámit se s našimi službami v oblasti vývoje kolejových vozidel a dodávce speciálního zkušebního zařízení.  
Těšíme se na setkání s Vámi!