InnoTrans 2018

AV R&D se ve dnech 18. - 21. září zúčastnilo veletrhu InnoTrans 2018 v Berlíně.

Mezinárodní veletrh z oblasti transportní techniky InnoTrans se stává neodmyslitelnou volbou nejen pro dodavatele vozidel a komponent, ale i pro české výzkumně vývojové společnosti.

Společnost AV R&D, s.r.o prostřednictvím účasti na veletrhu InnoTrans 2018 představila portfólium vývojových služeb a dodávek zkušebních zařízení širokému spektru partnerů z oblasti kolejové dopravy. Nově zařazená aplikace technologie IoT (tzv. internet věcí) na zkušebních zařízeních a představení vize přenosu těchto IoT aplikací na kolejová vozidla byla vyhodnocena jako inovační potenciál pro oblast vývoje, výroby a servisu tohoto průmyslového odvětví.

Děkujeme za Vaši návštěvu a těšíme se na další spolupráci.