ADVANCED ENGINEERING 2018

31. října - 1. listopadu 2018 se AV R&D zúčastní veletrhu ADVANCED ENGINEERING 2018 v Birminghamu.

Představíme zde portfolio vývojových služeb a dodávek zkušebních zařízení, např. nově zařazenou aplikaci technologie IoT (tzv. internet věcí) na zkušebních zařízeních.

Budeme se na Vás těšit!

volná registrace je možná:
www.advancedengineeringuk.com
#AEUK18